Om DFRI

Vad är DFRI?

DFRI är en ideell förening som verkar för främjandet av digitala rättigheter. Vi arbetar mot censur och inskränkning av yttrandefriheten och den personliga integriteten. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt.

Vi stödjer en anonymiseringstjänst på nätet som heter Tor genom att köra Tor-exit noder. Se information om våra noder.

DFRI är en medlemsdriven förening. Det innebär att vi ska fungera som en plattform för projekt som medlemmarna vill genomföra.

Vi har medverkat på konferenser om yttrandefrihet och anonymitet, men kommer även att arrangera egna seminarium och debatter framöver.

Vårt arbete är helt ideellt. Vi tar alltså inte ut några löner eller andra förmåner från föreningen.

Vill du hjälpa till?

Det bästa sättet att stödja DFRI är genom att bidra med tid och kunskap. Hör av dig om du vill engagera dig eller har förslag på något vi borde göra. Här finns en lista med idéer som du kan uppdatera. Du kan också stödja oss genom att bli medlem, donera en engångssumma eller skänka teknisk utrustning.