Styrelsemöte #8 2017

Event Start Date:
2017-12-14
Event End Date:
2017-12-14
Event Venue:
Stockholms innerstad

Tid: 2017-12-14 18:00

Plats: Stockholms innerstad

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till att mötet börjar):

  • Mötets öppnande
  • Val av mötesordförande och mötessekreterare
  • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
  • DFRI-klistermärken. (Gitta)
  • Årsmöte
  • Nästa styrelsemöte 23 januari
  • Övriga frågor