Styrelsemöte #7 2017

Event Start Date:
2017-11-07
Event End Date:
2017-11-07
Event Venue:
Stockholms innerstad

Tid: 2017-11-07 18:00

Plats: Stockholms innerstad

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till att mötet börjar):

  • Mötets öppnande
  • Val av mötesordförande och mötessekreterare
  • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
  • Vårens möten och årsmöte
  • Nästa styrelsemöte 14 december
  • Öppen diskussion