Styrelsemöte #6 2017

Event Start Date:
2017-10-05
Event End Date:
2017-10-05
Event Venue:
Gärdet, Stockholm

Tid: 2017-10-05 18:00

Plats: Gärdet, Stockholm

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till att mötet börjar):

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
 • Kryptofest (Linda)
 • Deltagande i 34C3 (Patrik)
 • Vår tekniska miljö
  • Beskrivning (Johan/Linus)
  • Samarbeten med andra organisationer (Peter)
 • Vissa frågor om sekretess med anledning av EU:s dataskyddsreform (Tom)
 • Remiss från PTS om kakor
 • Hantering av upphovsrättsintrångsklagomål (Linus)
 • Nästa styrelsemöte 7 november
 • Öppen diskussion