Styrelsemöte #6 2017

Event Start Date:
2017-10-05
Event End Date:
2017-10-05
Event Venue:
Gärdet, Stockholm

Tid: 2017-10-05 18:00

Plats: Gärdet, Stockholm

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till att mötet börjar):

  • Mötets öppnande
  • Val av mötesordförande och mötessekreterare
  • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
  • Kryptofest (Linda)
  • Deltagande i 34C3
  • Nästa styrelsemöte 7 november
  • Öppen diskussion