Styrelsemöte #2 2017

Event Start Date:
2017-04-04
Event End Date:
2017-04-04
Event Venue:

Välkomna till öppet styrelsemöte med DFRI torsdag den 4 april klockan 18.00-19.30.
Skicka ett mejl till: dfri@dfri.se så vi vet att du kommer! Vi meddelar plats via mejl.

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till mötets öppnande):

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
 • Rollfördelning inom styrelsen (Peter)
 • Integritet för alla – DFRI-mingel 2 maj (Malin)
 • Rapport från EDRi:s årsmöte (Peter)
 • Cryptoparty STHLM höst 2017 (Linda)
 • Trygghetskamerans dag (Peter)
 • Mejllistor och spam (Peter/Linus)
 • Remisser (Peter)
  • MSB:s incidenthantering
  • Kommunikationslösning för staten – Rakel 2
 • Flytt av AT4AM (Linus)
 • Nästa styrelsemöte
 • Öppen diskussion
 • Övriga frågor, i mån av tid

Styrelsemöte #1 2017

Event Start Date:
2017-01-26
Event End Date:
2017-01-26
Event Venue:
Stockholms innerstad

Välkomna till öppet styrelsemöte med DFRI torsdag den 26 januari klockan 18.00-19.00.
Efteråt kommer vi ha ett arbetsmöte inför årsmötet. Alla medlemmar är välkomna.
Skicka ett mejl till: dfri@dfri.se så vi vet att du kommer! Vi meddelar plats via mejl.

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till mötets öppnande):

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
 • TOT-rapporten (Linus)
 • Årsmöte 2017 (Patrik)
 • Hur går vi vidare med Engaging Privacy? (Malin, Peter)
 • EDRi General Assembly (Peter)
 • Göteborgs bibliotek (Malin)
 • SKL (Malin)
 • Unconference/mingel/picnic vår 2017 (Malin)
 • Cryptoparty STHLM höst 2017 (Linda)
 • Nästa styrelsemöte
 • Öppen diskussion
 • Övriga frågor, i mån av tid

Styrelsemöte #9 2016

Event Start Date:
2016-12-01
Event End Date:
2016-12-01
Event Venue:
Sveavägen 56, Stockholm

Protokoll för styrelsemötet är nu publicerat.


Välkomna till öppet styrelsemöte med DFRI torsdag den 1 december klockan 18.00-19.00.
Alla medlemmar är välkomna.
Skicka ett mejl till: dfri@dfri.se så vi vet att du kommer!

Vi håller till på Sveavägen 56, hos Rebel & Bird.
Ring 070 – 748 99 39 om porttelefonen mot förmodan inte funkar.

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till mötets öppnande):

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
 • TOT-rapporten, utse ansvarig
 • Årsmöte 2017, utse ansvarig
 • Rapport från Internetdagarna – Engaging Privacy (Malin, Peter)
 • Hur går vi vidare med Engaging Privacy? (Malin, Peter)
 • Inbjudan till ISOC-SE kvällsevent den 5 december (Malin)
 • Cryptopartyn på Göteborgs bibliotek (Malin)
 • Lista över best practice till SKL (Malin)
 • Ansvarsförsäkring
 • Nästa styrelsemöte
 • Öppen diskussion
 • Övriga frågor, i mån av tid (se förslag nedan)

Övriga frågor, förslag:
Utvärdering av verksamhetsplan 2016:
– Fortsätta driva Tor-exits och relän och bidra till utvecklingen av Tor och oniontekniken
– Anordna CryptoPartyn, konferenser och seminarium
– Söka pengar till projekt som föreningen vill genomföra
– Genomföra DFRI:s åtagande inom ramarna för TOT-projektet. DFRI fick medel 2015 från TU-Stiftelsen för att vidareutveckla Tor- och oniontekniken.
– Fungera som en plattform för idéer som medlemmarna vill genomföra
– Aktivera medlemmar genom arbetsmöten och andra träffar IRL (in real life)
– Vidare förbättra medlemshanteringen. Det ska bli enklare att bli medlem, och att hantera medlemsregistret.
– Arbeta vidare med att ta fram en vision och långsiktiga mål för föreningen. Vad vill föreningen uppnå på längre sikt? Lagförändringar? Ändrade attityder i samhället?
– Föreningen fortsätter att bevaka lagförslag och i mån av tid författar remissvar.
– Försöka samarbeta med andra organisationer inom vår intressesfär. Bl.a. uppmärksammar vi Tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum.
– Aktivt arbeta för att rekrytera fler medlemmar och för att behålla de som finns.


Styrelsemöte #8 2016

Event Start Date:
2016-10-11
Event End Date:
2016-10-11
Event Venue:
Gärdet, Stockholm

Tid: 2016-10-11 18:00

Plats: Gärdet, Stockholm

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till att mötet börjar):

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
 • RPiTor-projektet (Peter)
 • NOC-gruppen (Johan)
 • Kryptofest (Linda)
  • Rapport från 21 september @ Tekniska Museet
  • Förfrågningar om evenemang under hösten
 • Internetdagarna (Patrik)
 • Tryckfrihetsförordningen 250 år (Peter)
 • Obesvarade mejl och andra kontakter (Peter)
 • Nästa styrelsemöte
 • Öppen diskussion