Styrelsemöte #5 2019-05-28

Datum och tid: 2019-05-28 18:00
Plats: Stockholm
Närvarande:

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas TT:MM

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

[Förnamn] väljs till mötesordförande och [Förnamn] till sekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemsantal

Status:

4. Rapport från sysadmingruppen

Rapport:

5. Vår kontakt med EDRi

Vem/vilka ska vara våra kontaktpersoner med EDRi?

6. Frihet under ansvar

Vilka befogenheter har olika styrelseledamöter mellan mötena?

X. Nästa styrelsemöte

11:e juni kl 18.00,

X. Övriga frågor

Frågor:

X. Mötets avslutande

Mötet avslutades tt:mm.